Styret

Leder          Kristin Isaksen, tlf. 93810530
Nestleder      Are Ausland, tlf. 92641403 
St.medl(Kasserer)Vera-Britt Sommer, tlf. 51516602 
Styremedlem   Rita-Mari Keiserås (personkort)
Styremedlem   Bjarte Stølås Storli, 48001476

1. varamedlem  Gerd S. Måren, Oppdal kommune
2. varamedlem  Brit Helene Resell, Sunndal kommune
3. varamedlem  Tone Halvorsen, Bærum kommune
4. varamedlem  Åge Erstad Remvik, Sula kommune
5. varamedlem  Tone Storesætre, Time kommune, tlf.99106691

Fylkeskontakter (oppdateres)

Akershus     Elin Tokerød, tlf 64 98 01 00
Aust/Vest-Agder Reidun Fredriksen, tlf 38 18 37 00
Buskerud     Må velges ny!
Finnmark     Ann Britt Sjåstad, tlf
Hedmark     Må velges ny!
Hordaland    Bente Skjerping, tlf 56 19 21 32
Møre og Romsdal Rigmor Holten, tlf 
Nordland     Inger Normann, tlf 76 91 21 38
Nordland     Rigmor Leknes, tlf 75 10 10 12
Trøndelag    Hanne Ovesen, tlf 45 26 24 40
Oppland     May-Britt M Johnsen, tlf 61 31 57 01
Rogaland     Mildrid Heimvik,91 54 68 16
Sogn & Fjordane Må velges ny! tlf 
Telemark     Inger Brit Meland, tlf 
Troms      Må velges ny !
Vestfold     Margaret Oline Bakken, tlf 90 99 67 35
Østfold     Tone E. Myhra, tlf 99204225