Medlemsinfo

Alle kommuner kan bli medlem i Faglig Forum for Formannskapssekretærer. Medlemskapet registreres med følgende opplysninger:

  • Fylke
  • Kommunenavn
  • Kommunenummer
  • Organisasjonsnummer
  • Postadresse
  • Kontaktperson
  • Stilling
  • Dato og signatur

Opplysningene sendes pr. e-post til: vera.britt.sommer@rogfk.no

Kontingenten er for tiden kr 1500,- pr. medlemskommune, med betalingsfrist i henhold til vedtektene

For nye medlemmer vil kasserer sende ut faktura etter innmelding av ovennevnte opplysninger.

FFF v/kasserer: Vera-Britt Sommer
c/o Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger
Konto: 9365 15 60436
Epost: vera.britt.sommer@rogfk.no