FFF – årsmøte 25.09.20 – dokumenter

Årsmøtet holdes fredag 25. september 2020 kl. 10.00 som fjernmøte i teams.
De som har meldt seg på innen fristen vil få tilsendt en innkalling til teams-møtet.

Dokumenter:

  • Sakliste med vedlegg
  • Protokoll