www.protokollen.no Hovedside Fr. 18. okt. 2019

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

May-Britt Mayer Johnsen

Jevnaker kommune

Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Tlf: 924 00 694

post@protokollen.no

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

 

LANDSKONFERANSEN 2019
DOKUMENTER

 

LANDSKONFERANSEN 2020 - JEVNAKER 4.- 6. MAI


Faglig Forum for Formannskapssekretærer (FFF) er en landsomfattende sammenslutning for ansatte i de politiske sekretariatene (formannskapssekretær og tilsvarende) i kommunene og fylkeskommunene.

 

FFF har som formål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til politisk sekretariat. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom og til faglige instanser i statsforvaltningen, eksterne fagmiljø og andre faglige forum for offentlige ansatte. Den faglige utviklingen skjer ellers gjennom kurs, konferanser og seminarer som FFF arrangerer i egen regi eller i samarbeid med andre. Les mer...

 

Aktuelt
Landskonferansen 22.- 23. mai 2019. Dokumenter
[15.03.2019]
Fagdag 10. januar 2019
[23.08.2018]
Landskonferansen 30. mai - 1. juni 2018 - DOKUMENTER
[27.02.2018]
Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland