www.protokollen.no Hovedside Ti. 26. mai 2020

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

Kristin Meek

Trondheim kommune

Tlf.: 93810530

epost: kristin.meek@trondheim.kommune.no

 

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

 

 

LANDSKONFERANSEN 2020 - JEVNAKER 4.- 6. MAI
AVLYST


Faglig Forum for Formannskapssekretærer (FFF) er en landsomfattende sammenslutning for ansatte i de politiske sekretariatene (formannskapssekretær og tilsvarende) i kommunene og fylkeskommunene.

 

FFF har som formål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til politisk sekretariat. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom og til faglige instanser i statsforvaltningen, eksterne fagmiljø og andre faglige forum for offentlige ansatte. Den faglige utviklingen skjer ellers gjennom kurs, konferanser og seminarer som FFF arrangerer i egen regi eller i samarbeid med andre. Les mer...

 

Aktuelt
AVLYST - Landskonferansen 2020, 4.- 6. MAI
[13.03.2020]
Landskonferansen 2020 - Invitasjon og påmelding
[14.02.2020]
Fagdag 8. januar 2020
[07.11.2019]
Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland